Akademi Bilgi Yönetim Sistemleri Ltd. Şti, Temel Teknoloji firması çözüm ortağıdır.

 
Freedom Yazılımı, Temel Teknoloji firması tarafından 1994 yılından bu yana sürekli olarak geliştirilmektedir. Yazılımın geçmişine ve sürekliliğine ilişkin bilgiler www.temelteknoloji.com ve www.cengizpak.com.tr  adreslerinden elde edilebilir.
 
Freedom ERP içinde hangi modüller var?
 
Muhasebe Yönetimi : Tekdüzen ve Alternatif Hesap Planlı Genel Muhasebe, Resmi Defterler, Mali Tablo ve Beyannameler, Enflasyon Muhasebesi
 
Bordro : Personel bordrosunun hazırlanması, PDKS entegrasyonu
 
Sabit Kıymetler : Demirbaş Takibi, Gruplama, Yeniden Değerleme ve Amortisman hesapları
 
Çok Dövizli Finans Yönetimi : Cari Hesap, Bakiye Yaşlandırma ve Risk Analizleri, Teminatların Takibi, Çek / Senet ve  Kasa
 
Nakit Akış : Cari Hesap, Çek / Senet ve Sipariş Bilgilerini bir araya getiren, detaylı veya özet bilgiler içeren, kullanıcının istediği gibi tablolar oluşturabileceği Nakit Akış uygulaması
 
EFT Otomasyonu : Garanti, Akbank, CITIBank, Yapı ve Kredi, DenizBank,TEB ile havale / eft otomasyonu. Bu otomasyon ile ödemelerinizi tek listede yapabilir, muhasebeleştirme için ikinci bir kez bilgi işlemek zorunda kalmazsınız
 
Maliyet Muhasebesi / Maliyetlendirme : TL ve Yabancı Para Birimi cinsinden Fiili Maliyetlendirme, FIFO, LIFO veya Ağırlıklı Ortalama yöntemleri. Masrafların farklı anahtarlar ile üretime dağıtımı, raporlanması. Fire miktarlarının dönemsel dağıtımı
 
Standart Maliyet : Öngörülen fiyat ve parametrelere göre stok, satış, satınalma, üretim, teklif sistemi ile entegre çalışan maliyet hesaplama düzeni
 
Stok ve Depo Yönetimi : Stok Giriş / Çıkış, Transfer, Üretim, Demontaj, Rezervasyon, Kod/Lot, Serileme işlemleri
 
Sayım : Kısmi veya Tam Sayım, Stok Kayıt Doğruluğunun Ölçülmesi
 
Feature / Option – Configuration : Konfigüre edilebilen ürünlerin sipariş esnasında tanımlanabilmesini sağlayan, bu bilgiyi kullanarak dinamik ürün ağacı ve iş emri yaratan modül
 
Teklif Hazırlama : Teklif hazırlama, Incoterms, maliyetlendirme, kar/zarar kırılım noktalarının hesaplanması. Kazanılan / Kaybedilen analizleri
 
Satış ve Sevkiyat Yönetimi : Satış Siparişi, Rezervasyon ve Üretim Talebi, Fiyat Listeleri, Satış Koşulları, Sevk Emri, Çeki Listesi, İrsaliye, Fatura ve Analizleri,Malzeme ve Kapasite Analizi
 
Otomotiv ve Beyaz Eşya Ana Sanayi Entegrasyonu : TT 4×4 : Otomotiv / Beyaz Eşya Ana Sanayi – Yan Sanayi Veri Aktarım Yazılımı ile 26 Ana Sanayi ve First Tier Firma ile entegrasyon sağlanmaktadır
 
Satınalma Yönetimi : İç Talep Yönetimi, Teklif Değerlendirme, Satınalma Siparişi uygulamalarından oluşur
 
Üretim Yönetimi : Tezgah ve Operasyon Tanımları, Ürün Ağacı, Ana İmalat Planı (MPS), İş Emri, Üretim Gazetesi ve Analizleri, GANT Çizelgeleme
 
İmalat Alanı Yönetimi : Tezgah / İş Merkezi, İş Emri, Operatör, Üretim / Duruş kayıtlarının izlenmesi, Günlük Çalışma Kayıtları, Planlanan ve Gerçekleşen Süre Analizi, Duruş Nedenleri Analizi, Pareto Grafiği
 
Mühendislik Tanımları : Talimat ve prosedürlerin müşteri-ürün-tezgah-operasyon gibi parametrelere bağıl olarak iş emirlerinde yer almasını sağlar
 
Fason İmalat Takibi : Fason imalat yaptıran firmalar için hazırlanmış, fason ambarların ve üretim faaliyetinin izlenmesini ve maliyet sistemine entegrasyonunu sağlayan modül
 
Kalite Yönetimi : Kalite Şablonları, Giriş ve Üretim Kalite değerlerinin izlenmesini sağlar, şablonlar parametrik olarak tanımlanabilir
 
Planlı Bakım : Planlı veya arıza üzerine yapılan bakım işlemlerinin yönetimi, maliyetlendirilmesini sağlar, arıza ve problem istatisklerini görünür hale getirir
 
Kalibrasyon : Cihazlarınızın kalibrasyon kayıtlarının izlenmesi
 
Kalıp Yönetimi : Kalıpların ömür, bakım ve kullanımlarını izleyebileceğiniz uygulama
 
Barkod Sistemi : El terminalleri ile çalışan, işletmeyi baştan sona kadar içine alabilen uygulama seti. İçinde 30′un üzerinde farklı uygulama vardır, tedarikçinizden müşterinize kadar uzanan zincir içinde kullanabilirsiniz
 
CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi : Teklif ve Fırsatlarınızı izleyebileceğiniz, her türlü aktivitenin kayıt altına alınabileceği, rakiplerin izlenebileceği, satış kanalınız ile entegrasyon sağlayabilen uygulama setidir
 
Servis Yönetimi : Servis teşkilatınızın tüm kayıtlarını izleyebileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama içinde müşteriler – cihazlar ilişkilendirilebilmektedir
 
Süreç Analizi : İş süreçlerinizin bugünkü ve tasarlanan şeklini depolayabileceğiniz, her adımını maliyetlendirebileceğiniz bir uygulama. Bu sayede süreçlerinizin içinde bulunan, değer katmayan adımları kolayca analiz edebilirsiniz
 
Performans Yönetimi : Hedef ve Yetkinlik bazlı performans yönetimi. İçinde 2500 görev tanımı, 45 adet yetkinliğe ait tanımlar hazır olarak gelmektedir
 
İnsan Kaynakları : Eğitim, İzin, Servis, Zimmet, Performans, Ödül, Öneri uygulamaları ile beraber görev tanımları, iş tanımlarının da izlenebilmektedir