Transformer Offer Lokal

Trafo Teklif Yazılımı

İmalatçı firmaların teklif verebilme hızı ve sağlıklı maliyet analizi yapabilme becerileri rekabetin en belirleyici unsurlarından biri. Ölçü trafosu imalat sektöründe ortalama 3-4 gün seviyelerinde olan teklif verebilme sürecini geliştirdiğimiz bu çözümle dakikalara indirdik. Her üretici firmaya 2-3 günlük bir çalışma ile uygulanabilecek parametrik yapısı ile Transformer Offer, müşteri tarafından bildirilen temel parametrelerin girilmesi ile birkaç saniye içinde verdiği cevapla ürünün yapılabilirliğini, hesabını, üretim ve müşteri föyünü, doyma eğrisini, ürün ağacını, maliyetini, belirlenen kontroller çerçevesinde fiyatını oluşturmakta ve istenen kişilere istenen tüm bilgileri hem görsel olarak hem de e-mail aracılığı ile ulaştırmakta.

İstenen özelliklerdeki trafonun hangi tipe yapılabileceğini otomatik olarak hesaplayabilen program, istenirse istenen özelliklerin istenen tipe hangi şartlarda yapılabileceğini de hesaplayabilmekte.

15 yıla varan  hesap ve imalat süreç bilgisinin güncel  yazılım teknikleri ile komple bir modül haline getirilmesi sonucunda oluşturulan bu çözüm üretim içinde 2 yıl süresince tüm testleri başarı ile tamamladı ve paket olarak imalatçı firmaların hizmetine sunuyoruz.

Parametrik Yapı

 Programa erişim yetkilendirmesi yapılabilmesi

 Oluşturulan teklif ile ilgili belirlenen kişilere mail gönderme özelliği

 Her bir müşterinin kullandığı tiplerin ayrıştırılması özelliği

 Her müşteriye ayrı kar oranı tayin edebilme özelliği

 Her tip için baz fiyat (minimum satış bedeli) belirleme özelliği

 Üretici firmanın ürettiği tüm tiplerin mekaniksel ve elektriksel parametrelerinin girilebilmesi

 Her bir tip için;  en-boy-yükseklik, hangi gerilim seviyelerinde kullanılabileceği, dahili/harici olma özelliği, minimum ve maksimum primer akımları, bariyerli/bariyersiz olması, minimum ve maksimum çıkış sayısı, kalıbın boş olarak aldığı reçine miktarı bilgilerinin belirlenmesi

 Amper sarım sınırlamaları

• Ölçü sekonderi ve koruma sekonderi için ayrı ayrı nüve tanımlama özelliği 

 Tüm gerilim seviyelerinde primere ait farklı akım yoğunlukları belirleyebilme özelliği

 Her firmanın kendi imalat şartlarına göre, her klasa, her güce ayrı ayrı In değerlerine göre amper sarım belirlenebilmesi özelliği 

 Toroidal akım trafosu ve kablo akım trafoları içinde imalat şartlarına göre kullanılacak özel nüve miktarlarının atanabilmesi, ayrı çaplara göre ayrı primer akımlarının klasa göre tayin edilebilme özelliği

 Primer sarımlı tiplerde primer bakır adedine göre bara kanallarının değişken olabilmesi sayesinde tasarımda her noktaya müdahale edebilme özelliği

 Kullanılan reçinelerin dahili ve harici olarak 2 ayrı şekilde tanımlanabilmesi özelliği 

 Her reçinenin, karışım oranına göre ürün ağacına çarpan miktarı oranında gelmesi sağlanmakta ve reçine maliyetleri en ince detayına kadar belirlenebilmekte 

 Ürün ağacının istasyon bazlı işçilik saatleri, sargı detaylarına ait tüm özellikleri parametrik olarak belirlenebilmekte 

 Programın verdiği doyma eğrilerine baz oluşturacak B-H eğri değerleri parametrik olarak oluşturulabilmekte

 Ölçü, koruma ve sekonder akımlara göre (1A, 1.5 A, 2 A, 5 A ) eğrilere baz oluşturulabilir 

 Tip testleri doğrultusunda firmanın tecrübe ettiği sekonder akımları için In değerlerine göre paremetrik değiştirilebilir tel çapları tablosu 

 Gerilim trafolarına ait klaslara ve güçlere uygun nüve belirleme özelliği

 Gerilim trafolarına ait klaslara ve güçlere uygun primer bobin belirleme özelliği

 Ölçü, koruma sekonderleri ve sekonder adetlerine göre sekonder tel çapları parametrik değiştirilebilir

 Sigortalı gerilim trafolarında kullanılan orta gerilim sigortalarının amper ve gerilim seviyesi değerlerine göre parametrik olarak fiyatlandırılması   

 Toroidal akım trafolarında izole film ve krep kağıda göre iki ayrı dizayna göre yapılabilirlik sorgulanabilir

 Sekonder çıkış kablolarının kesiti ve metrajı belirlenebilir ve bu bilgi dizayn aşamasında kullanılır

Akım trafosu

• Akım trafosu sorgulama ekranı

 Dahili, harici tip seçimi

 Sarmalı tipler, bara geçiş tipleri, kablo akım tipleri

 0.72 kv kablo akım tipleri, 3.6 kv, 7.2 kv, 12 kv, 17.5 kv, 24 kv, 36 kv orta gerilim seviyesinde 

 50 Hz, 60 Hz  frekansları için

 Firma bilgileri, dahili yada harici, bariyerli yada bariyersiz, sarımlı, bara geçişli, kablo akım tiplerinden, gerilim seviyerinden süzülerek oluşturulan tipler içinden seçmeli, ya da otomatik seçimli olarak

 1 ka (1sn) den 60 Ka (3 sn) ye kadar

 Tek primerli, 2 primere kadar primerden ayarlı, 5 primere kadar sekonderden ayarlı

 5 sekondere kadar her biri 1 A, 1.5 A, 2 A, 5 A  sekonder akımları için

 IEC, ANSI standartlarında ölçü, koruma, klas PX  klaslarında

 1 VA  dan 150 VA e kadar

 5 sekonderin de ayrı ayrı Vkp ve Rct değerleri seçilebilir; sekonderden ayarlı olan sekonderlerde her primere ait kademelere ait sekonder, Rct, Vkp değerleri belirlenebilir 

 Yapılan tüm sorguların (akım trafosu, gerilim trafosu, toroid) detaylı olarak bulunduğu teklif ekranı, sorgulamanın yapılabilir olması durumunda trafonun teknik resmi, ürün ağacı, müşteri teklif sayfası, üretim föylerine ait pdf'leri içerir

 Akım trafosunun imalatı aşamasında referans oluşturacak hesap föyünün tüm detayları otomatik olarak oluşur

 Mix sekonder ile yapılan sekonderler'de mix nüve detaylandırılması yapılarak imalata referans oluşturulur.  

 Yapılan sorgulama sonucunda ürüne ait ürün ağacı tüm işçilik ve malzeme detayıyla oluşur (Trafonun imalatı sırasında uğradığı istasyonlar, bu istasyonlarda harcanan zamanlar, tüketilen hammalzemeler ve miktarları) ve sistemde o an belirli olan malzeme ve tezgah işçilik maliyetlerine göre trafonun maliyeti oluşur

 Primere ait bakır şerit, bakır bara detaylandırması

 Her bir sekondere ait silisli sac, emaye tel bilgilerinin teorik hesaplanması

 Ürüne ait reçinenin detaylı olarak ürün ağacında yer alması   

 Oluşturulan teklifle ilgili detaylı form oluşturma özelliği

 Tüm sekonderlere ve sekonder kademelerine ait doyma eğrisi, Vkp, Rct, Im değerlerini verebilme özelliği

Gerilim Trafosu 

 Gerilim trafosu sorgulama ekranı

 Dahili ya da harici tipler, tek veya çift kutuplu gerilim trafosu sorgulaması

 3.6 kV, 7.2 kV, 12 kV, 17.5 kV, 24 kV, 36 kV  gerilim seviyelerinde

 Her gerilim seviyesi için belirlenebilir primer gerilim aralığında

 3 sekondere kadar

 Tipten aratma yada verilen değerlerin hangi tipe olabilirliğini sorgulama özelliği

 Her bir klas için önceden paremetrelerde belirlenen güç aralığı sınırlaması yapılabilmesi ile kullanıcı yönlendirilmesi

 Sorgulama sonucu ortaya çıkan yapılabilirliğe göre ürün teknik resmine pdf olarak ulaşılabilmesi 

 Yapılan sorguya göre oluşturulan tasarımla imalata baz oluşturan hesap föyü çıktısı alınabilmesi 

 Diğer trafolarda olduğu gibi gerilim trafolarında da detaylı ürün ağacı oluşturulabilmekte

 İstasyonlara ait işçilikler, genel elektriksel ve makanik parçaların detayı sunulmakta 

Toroid 

• Toroid sorgulama ekranı

 50 ve 60 Hz frekans seçimi

 Değiştirebilir iç çap, dış çap ve yüksekliğe göre sorgulama

 Ölçüler fixlendiğinde o ölçülere göre güç değerini değiştirerek hesap yapabilme özelliği

 Ölçüler fixlenmediğinde iç çap ve dış çapı sabitleyip yüksekliği artırarak istenilen güce ulaşma özelliği

 Tek primere göre ya da 5 primere kadar sekonderden ayarlı sorgulama yapılabilmesi

 Reçine döküm, toroidal akım trafosu ve gerilim trafosunda yapılan tüm sorgulamalarının ve detaylarının bulunduğu teklif listesi ekranı

 Program algoritmasının çıkardığı tasarım bilgilerinin ekranın alt kısmında ve ilgili föylerde detaylandırılması özelliği 

 Toroidal akım trafosu sorgulaması sonucu programdan alınan imalata baz oluşturacak hesap föyü çıktısı